Parlant de turisme

Del 15 al 18 de maig, a la capital de Maresme, Mataró, s’ha desenvolupat per primera vegada OCITUR 2012, primer congrés d’Oci i Turisme, promogut per l’Escola Universitària del Maresme, centre adscrit ala Universitat Pompeu Fabra i integrat al Parc Científic i dela Innovació Tecnocampus amb la clara finalitat de desenvolupar un esdeveniment innovador de referència a nivell nacional i internacional.

OCITUR, pretén ser un espai de reflexió i debat sobre l’oci de la societat actual, on el turisme, com a forma de lleure, hi ha de tenir un paper rellevant, i més actualment com a primer motor de l’activitat econòmica de Catalunya i un dels pocs sectors on la crisis no ha fet excessiu forat, en part pel mateix dinamisme del sector en part per la magnífica feina realitzada, com ja he indicat més d’una vegada, per institucions, emprenedors i professionals de l’àmbit turístic, al que em sento tan directament lligat per raons professionals i sentimentals.

La meva implicació amb el turisme i el maresme, la meva condició com a membre de la comissió de turisme del Parlament de Catalunya i l’amable invitació de l’organització, em va donar la possibilitat de moderar una taula de treball sobre Màrqueting en les destinacions turístiques, on vaig tenir l’oportunitat de compartir experiència amb bons amics i excel·lents professionals com són en Jordi Secall, director de màrqueting de l’Agència Catalana de Turisme, en Francesc Vila, gerent del Servei de Turisme dela Diputacióde Barcelona i en Lluís Pujol i Artur Duart  veritables referents del sector privat en el mon de turisme. Qualifico la taula de molt útil i profitosa i els hi agraeixo, de nou, la gran quantitat de dades i experiències que ens va oferir, i que em permeten afirmar que el màrqueting turístic, esta de nou, en una nova revolució pel que fa a la definició del producte i òbviament a la manera de comunicar-ho.

Paral·lelament vaig participar al programa de televisió pantalla oberta de M1Tv televisió local de Mataró i el Maresme  per parlar de Ocitur http://t.co/azeO8CF7 i dels diferents models turístic amb Albert Blasco, coordinador del congrés Ocitur, el Sr. Pere Salvà, dela Universitat de les Illes Balears i en Jose Manuel Lopez, conseller promoció econòmica del consell comarcal de Maresme.

En aquests moments i hores abans de la clausura del Congrés podem afirmar que s’han assolit els objectius inicialment marcats: reforçar el concepte de turisme com a ciència social des del punt de vista acadèmic i potenciar i donar a conèixer la comarca del Maresme com a destí turístic.

Una nova iniciativa d’èxit i per tant una eina més, per lluitar contra en pessimisme existent en forma de crisis, com diria el Càpita Enciam, “Els petits canvis són poderosos”, i com jo afegiria, … poderosos, necessaris i balsàmics.