Fitur 2013

images (3)Finals de gener és a banda, d’una època de l’any una mica trista, ja sabeu, el síndrome postvacional i la gran distància temporal amb les properes dates festives, és principalment, temps de Fitur, una de les tres fires més important del sector turístic a nivell mundial.

Com bé sabeu, la meva trajectòria professional sempre ha estat lligada amb el món del turisme, en diferents moments i responsabilitats, el que em dona una visió amplia i completa dels diferents subsectors o subproductes que conformen aquest conglomerat potent que és el Turisme a Catalunya i a Espanya. A tal efecte i com des de fa molts anys, he viatjat a Fitur, per conèixer de primera mà algunes novetats, debatre i escoltar diferents punts de vista sobre un dels sectors econòmics que encara aguanten.

És evident, que les noves maneres de comunicar-nos, de relacionar-nos i per tant de fer negocis han variat molt en els darrers temps, i les fires no són una excepció a aquesta realitat. Si a aquest fet, afegim la crisis econòmica i per tant la manca de possibilitats que el sector públic i privat, dinamitzadors territorials de marques i submarques turístiques, participin a Fitur amb el potencial i la força que ho feien anys enrere, fa que la imatge de la fira sigui una mica pobre, amb una reducció del 9,6% d’espai d’exposició.

Per tant, si les fires són l’aparador del sector, podem afirmar que la expectatives no són especialment bones, malgrat les dades, que són interpretables, tal i com ens ha demostrat José Manuel Soria, ministre del ram, i les posteriors esmenes i retrets que l’hi ha fet diferents associacions d’empresaris i de marques turístiques. No es motiu d’aquest blog presentar xifres i més xifres, per tant, fent una simplificació potser una mica reduccionista. però clara, podem concloure que el turisme a l’estat espanyol aguanta gracies al turisme internacional que puja un 2,7% en número de visitats, però en canvi continua la tendència negativa pel que fa al turisme interior, i en aquest punt, la situació econòmica del nostre país no ens fa ser gens optimistes doncs difícilment l’any 2013, serà any de recuperació pel que fa al turisme nacional, ni en número de visitats absoluts ni molt menys pel que fa a la despesa turista/dia, element cabdal per visualitzar la tendència.

S’ha escrit molt sobre la importància del turisme sobre el PIB, i actualment les alternatives al turisme, només passen per una profunda revolució dels sectors productius del nostre país amb apostes fortes per la innovació, el desenvolupament i l’excel·lència, com he defensat innomenables vegades en aquest mateix espai, però fins que aquesta realitat no sigui un fet cal estimular i potenciar les polítiques turístiques defensant apassionadament un turisme de qualitat, i treballant amb força i tenacitat els mercats emergents, i és en aquest punt, on les oficines exteriors del govern de la Generalitat esdevenen cabdals per dinamitzar encara més aquest flux de visitants.

No puc tancar aquest post, sense reconèixer la gran tasca del sector turístic al nostre país, un sector en constant actualització, modernització, formació i especialització que podem prendre com a referent del que hem de fer en altres àmbits productius.

Aprofitant l’estada a Madrid, vaig assistir al Bernabeu, al Madrid-Barça, llàstima de resultat, que no fa justícia als mèrits d’uns i dels altres, en tot cas, coincidint Fitur i un partit d’aquestes característiques, no eren poques les places hoteleres lliures…