Municipis units, municipis més forts

imagesUna característica del nostre país és l’amplíssim moviment associatiu existent, un fet positiu que demostra la voluntat dels catalans per participar activament en les decisions de la comunitat. En aquest àmbit és bo sumar esforços i no caure en la dispersió. Faig aquesta reflexió inicial amb l’objectiu d’abordar el fet associatiu del municipalisme català.

Les darreres presumptes irregularitats de la Federació de Municipis de Catalunya m’impulsen a fer-ho Tot i reconèixer la feina feta per aquesta organització i el suport que dóna als municipis, crec que a Catalunya hauríem d’estudiar si una sola entitat municipalista seria suficient per poder donar servei a tots els ciutadans del nostre país. Des d’Unió Democràtica de Catalunya convidem la Federació de Municipis i l’Associació de Municipis a reflexionar-hi i a valorar si poden avançar cap a una sola entitat que agrupi tots els municipis de Catalunya.

És un debat que potser es pot començar a fer en aquests moments, encara que evidentment les decisions s’haurien de prendre després de les pròximes eleccions municipals de l’any 2015, precisament per no utilitzar aquest tema amb voluntat partidista.

Una sola entitat municipalista seria suficient per defensar els interessos comuns de tots el municipis catalans. Tindria més força a l’hora de fer sentir la seva veu i no es perdrien energies amb lluites internes que afebleixen les reivindicacions locals. En ser una única entitat representativa de tots els municipis, s’evitarien els prejudicis i les imatges de càrrega política diversa que s’atribueixen a les dues associacions existents.

En tot cas és una reflexió que creiem que haurien de fer tant la Federació de Municipi com l’Associació de Municipis per donar els mateixos serveis des d’una posició de més solidesa i fortalesa que defensi el món municipal de tots els catalans.