Perspectives del sector turístic

Turisme_BenetCom be sabeu, per vocació, professió i historia sempre he estat vinculat al sector turístic, i és un orgull personal però també de país haver defensat al Parlament la moció subsegüent a la interpel·lació al govern sobre les perspectives del sector turístic.

Permeteu-me doncs que us faci cinc cèntims sobre la situació actual del turisme al nostre país.

El sector turístic és un sector clau i estratègic en l’activitat econòmica i l’ocupació a Catalunya, estem als inicis del plat fort de la temporada 2013, i les dades que tenim de gener a abril, són positives sobretot pel que fa al turisme estranger: millorem en qualitat i increment de la despesa.

Per tant les previsions són positives, per les dades de les que avui disposem, tot i que cal ser prudents, donat que el sector turístic és molt sensible a les condicions canviants de l’entorn, tant a curt com a mig termini, ja sigui per aspectes econòmics, polítics, naturals o de canvis de tendència de la demanda, poden suposar un desviament dels fluxos de visitants, entre destinacions i territoris.

Dit això, cal donar suport i reconeixement al pla estratègic del turisme al nostre país i per extensió al seu pla de màrqueting, impulsat per la Direcció general de Turisme i executat per l’Agència Catalana de Turisme, i cal, sens dubte, un reconeixement molt especial per la Marian Muro, la seva directora general, per la magnífica gestió, que en moments complicats esta duent a terme a aquest sector. Aquest pla, a les seves línies estratègiques determina una aposta ferma per la qualitat i per  augmentar més la despesa que no pas el volum de turistes. Molt important apostar per la sostenibilitat del model, qualitat en lloc de quantitat.

En aquesta direcció permeteu-me que doni algunes dades de l’evolució del sector, amb dades tancades gener abril 2013. El nombre de turistes estrangers: 3,6 milions s’ha incrementat un 5% respecte el mateix període de 2012, de igual manera la despesa del turista estranger, més de 2.900 milions d’euros, s’ha incrementat un 10.8%, situant la seva despesa mitja en  826 euros un +5,4%, més que al mateix període de 2012.

Pel que fa a l’evolució turística pel 2013, i pel que fa a turisme estranger, a nivell de l’Estat el Ministeri preveu un descens del 3% dels turistes. Les nostres dades però, són més positives. A Catalunya, les nostres previsions es basen en tres elements claus: les dades objectives de l’evolució d’arribada de visitants en els primers mesos de l’any, l’estat de les reserves que els propis operadors ens indiquen mitjançant contacte amb les nostre oficines a l’estranger i l’increment de la capacitat dels vols cap a Catalunya en temporada. Capítol a banda mereix el turisme intern, aquell que fa referència als turistes espanyols i catalans. La situació econòmica general ens fa pensar que afebliran la demanda i el consum turístic.

Pel que fa al pla estratègic de turisme i els el conseqüent pla de màrqueting, cal valorar la seva àmplia participació i aportació d’agents públics i privats del sector turístic, a través d’entrevistes a persones clau del sector, taules de treball i enquestes i qüestionaris tant a professionals del sector turístic català i estranger. Són plans àmpliament consensuats i treballats amb el sector i que la Generalitat ha de liderar conjuntament amb ell. Com a elements referencials cal destacar, un projecte de país internacional, una aposta pel producte, una direcció de turisme transversal i una aposta clara i decidida per l’excel·lència.

En definitiva, el govern, operadors, agents, etc… apostem per un model de turisme sostenible, seriós, responsable i de qualitat que ens permetrà posicionar-nos clarament en un mercat global en expansió.

Hi ha projecte, tenim idees i s’estan executant… exemple clar de model d’èxit.

Som-hi!!!!

Enllaç a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les perspectives del sector turístic http://www.parlament.cat/web/actualitat/canal-parlament/sequencia/videos?p_cp1=6686212&p_cp2=6686566&p_cp3=6686530

Intervinent

Noves responsabilitats


Bon any a tothom. Començo el 2011 amb més responsabilitats que l’anterior.Recupero la condició de diputat de la comarca al Parlament de Catalunya després d’haver estat durant un mes “ara sí, ara no”. Intuïa que si guanyàvem les eleccions i podíem formar govern, tornaria a entrar un altre cop al Parlament. Em fa especial il.lusió tornar-hi, ja que l’escenari és completament diferent. Ara toca veure-ho des d’una òptica oposada a la de la darrera legislatura. Per tant, serà un repte interessant i apassionant.

Haurem de ser l’avantguarda que el govern farà servir per aprovar les lleis.Serem els seus altaveus al territori i explicarem arreu la gestió de l’executiu i la nostra tasca parlamentària. Caldrà ser clars perquè el ciutadà entengui el que fem. No serà fàcil, a causa de la crisi econòmica. Afrontar-la i combatre les seves conseqüències com l’atur continuaran essent el nostre principal objectiu.

Enguany també assumeixo una nova responsabilitat a la direcció d’Unió Democràtica de Catalunya. Fa pocs mesos, el comitè de govern em va nomenar responsable de la secretaria municipal i ara assumeixo la secretaria d’organització, fruit de les incorporacions que hi ha hagut en el govern català.

Sense cap mena de dubte, serà un altre repte engrescador davant dels nous horitzons de futur que Unió es planteja. L’any que ve celebrarem el nostre 80è aniversari. Som un partit històric, però, no obstant això, modern, amb uns valors ideològics i humanistes que perduren. Hem de ser capaços de traslladar els problemes de la gent a la política per tal de trobar les millors solucions i per contribuir a la millora del país.

Gràcies pel suport que em doneu i per la confiança que m’heu fet. Espero la vostra col.laboració per assolir aquests objectius per aconseguir una Catalunya millor.