El turisme a debat al Parlament

L’altre dia, com a conseqüència de la moció presentada pel partit popular al Parlament de Catalunya, sobre la temporada turística d’estiu a Catalunya, es va produir un debat interessant entorn del turisme i el paper que juga hi ha de jugar aquest sector com a motor de l’economia al nostre país.

El partit popular argumentava en la moció presentada, que les pernoctacions i la ocupació en els establiments turístics d’enguany havien baixat, havent disminuït el turisme domèstic i del que té com a destinació les comarques interiors. També feien algunes aportacions a l’impost d’estades en establiments turístics contemplats en la Llei 5/2012, de 20 de març.

Deixeu-me que faci cinc cèntims de la meva intervenció en resposta a la moció presentada pel PP;

La importància que té avui per el nostra país el sector turístic es una obvietat, tots sabem el que representa  per la nostra economia i la nostra societat, tant en riquesa el  11% del PIB, com en ocupació, tant directa com indirecta. No puc estar més d’acord amb el PP pel que fa a la captació de fluxos turístics de la resta d’Espanya i també la promoció turística de les comarques d’interior. Només faltaria.

Però també cal intentar allargar les temporades al màxim tant pel que fa a la creació de nous productes i experiències, com en la recerca de nous mercats en funció de les èpoques del any i les tipologies turístiques, com el turisme social, desestacionalitzar es bo de cara a  poder mantenir una ocupació al llarg de l’any, es a dir reducció de la taxa d’atur i increment de productivitat, per tant cal apostar-hi fort.

El govern de CiU té molt clar que el turisme es una de les primeres industries per no dir la primera de Catalunya i per això s’esta treballant en l’elaboració d’un macro pla estratègic. 

Com ja vaig recordar en la meva intervenció en turisme estranger el primer trimestre anem bé, però si que es cert que el turisme interior o domèstic no creix com l’any passat (no oblidem el moment de crisi econòmica en que esta sotmès l’estat Espanyol ), potser caldria retornar al famós slogan de fa alguns anys que deia “ España sin ir mas lejos”. I perquè no aplicar-lo a casa nostra per la nostra gent.

És per això que el Govern de la Generalitat ja està fent accions per promocionar el turisme a Catalunya a la resta de l’Estat, i especialment el de les zones interiors. Concretament la direcció general de Turisme ja esta fent una sèrie d’accions promocionals. Per promocionar Catalunya i els seus indrets recordin la obertura de la nova oficina de Turisme de Catalunya a Madrid amb un doble objectiu: per una banda vendre la destinació turística catalana als turistes madrilenys, que representen un 20% dels turistes que viatgen a Catalunya des de l’Estat Espanyol, i per l’altra donar servei al sector turístic català que vulgui arribar a acords comercials amb els touroperadors madrilenys.

No els hi explicaré totes les accions, a banda d’aquesta, que s’han per fomentar el turisme de Catalunya a la resta d’Espanya. Només deixi’m dir-los que l’Agencia Catalana de Turisme està fent una molt bona feina per la captació de turisme al nostre país i centrant-se sobretot en la qualitat d’aquest.

Sobre el punt de la moció que feia referència al nou impost per estades en establiments turístics, segur que podem compartir alguns plantejaments que feia el PP en la moció,  deixeu-me dir que no som ni el primer país ni el darrer de posar aquest impost o taxa. La taxa existeix a països com França, Itàlia, Alemanya, Egipte, Estats Units o Japó aquests darrers tres es paga al entrar al país.

Aquests països no han vist reduït el seu nombre de turistes per l’aplicació de la taxa.

Recordem també que un 25% dels recursos recaptats per aquesta taxa aniran destinats de forma proporcional als municipis perquè els destinin a la seva promoció turística. 

Ja hi ha exempcions a la taxa per als turistes menors de 16 anys  i a les persones que participin en programes socials subvencionats per qualsevol administració de l’Estat (Espanya Imserso), o de la Unió Europea.

Per acabar, aquesta taxa no entrarà en vigor fins el dia 1 de novembre de 2012, potser caldria esperar veure la seva evolució un cop s’hagi implementat i després valorem tots plegats el que calgui per millorar-ho.

De totes maneres sempre m’agrada que es parli de turisme al Parlament. Un bon debat!